top of page
EIGA-KAN.png
ברוכות וברוכים הבאים ל-EigaKan (וביפנית 映画館), הבלוג שלי שעוסק בקולנוע יפני! 
משמעות המלה Eiga בעברית היא 'סרט' ומשמעות המלה Kan בעברית היא 'אולם'. משמעות הצירוף כולו היא 'בית קולנוע' או 'אולם קולנוע'. מעבר לכך, המילה Kan ביפנית מאזכרת למילה 'כאן' בעברית, כך שאני מקווה שהבלוג "יביא" את הקולנוע היפני ל'כאן', לישראל, לכל מי שמתעניין, ואף יתרום להעלאת מספר הסרטים היפנים המוקרנים בבתי הקולנוע בישראל ולשיח סביב הקולנוע היפני.
...
Cinema Complex
bottom of page